WIADOMOŚCI:

Przełom - jest porozumienie ws. przepisów UE o produkcji i oznakowaniu ekożywności Żeby porozumienie mogło wejść w życie, musi teraz zostać oficjalnie zatwierdzone przez Parlamen...
Szyszko: Puszcza Białowieska nie będzie wpisana na listę zagrożonego dziedzictwa
Chcieli wyłudzić tysiące złotych używając karty amerykańskiego banku Ustalono, że dokonano 36 takich bezgotówkowych operacji na łączną kwotę prawie 340 tys. zł. Pie...
Sprawa zwolnienia byłego prezesa stadniny w Michałowie wróciła do sądu W połowie września 2016 r. Sąd Rejonowy w Jędrzejowie nieprawomocnie orzekł, że zwolniony w lut...
Największy kontenerowiec na świecie. Zobacz zdjęcia Ma długość czterech pełnych boisk piłkarskich i może pomieścić ponad 21 tys. kontenerów. W środ...
Pomoc dla frankowiczów. PKO BP czeka na zmiany prawa, by zaoferować konwersję kredytów we frankach PKO BP jest gotowy, by zaoferować swoim klientom konwersję kredytów frankowych na kredyty złoto...
Mieszkanie Plus: studenci architektury zaprojektują dom jutra Prace w konkursie mają dotyczyć m.in. tworzenia modelowej urbanistyki; poszukiwania innowacyjny...
Wschodnia obwodnica Krakowa już otwarta. Adamczyk: zwiększy się potencjał inwestycyjny Nowej Huty - To będzie jedna z dróg rozwoju gospodarczego Krakowa i Nowej Huty - ocenił minister Adamczyk....
polski deutsch

WIADOMOŚCI

Przełom - jest porozumienie ws. przepisów UE o produkcji i oznakowaniu ekożywności Żeby porozumienie mogło wejść w życie, musi teraz zostać oficjalnie zatwierdzone przez Parlamen...
Szyszko: Puszcza Białowieska nie będzie wpisana na listę zagrożonego dziedzictwa
Chcieli wyłudzić tysiące złotych używając karty amerykańskiego banku Ustalono, że dokonano 36 takich bezgotówkowych operacji na łączną kwotę prawie 340 tys. zł. Pie...
Sprawa zwolnienia byłego prezesa stadniny w Michałowie wróciła do sądu W połowie września 2016 r. Sąd Rejonowy w Jędrzejowie nieprawomocnie orzekł, że zwolniony w lut...
Największy kontenerowiec na świecie. Zobacz zdjęcia Ma długość czterech pełnych boisk piłkarskich i może pomieścić ponad 21 tys. kontenerów. W środ...
Pomoc dla frankowiczów. PKO BP czeka na zmiany prawa, by zaoferować konwersję kredytów we frankach PKO BP jest gotowy, by zaoferować swoim klientom konwersję kredytów frankowych na kredyty złoto...
Mieszkanie Plus: studenci architektury zaprojektują dom jutra Prace w konkursie mają dotyczyć m.in. tworzenia modelowej urbanistyki; poszukiwania innowacyjny...
Wschodnia obwodnica Krakowa już otwarta. Adamczyk: zwiększy się potencjał inwestycyjny Nowej Huty - To będzie jedna z dróg rozwoju gospodarczego Krakowa i Nowej Huty - ocenił minister Adamczyk....

Spotkanie z Panią Poseł Danutą Jazłowiecką w Brukseli w dniu 25 czerwca 2013

Podsumowanie spotkania poświęconego nowej dyrektywie dotyczącej delegowania pracowników
z udziałem Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Danuty Jazłowieckiej
Bruksela, 25 czerwca 2013 r.


Szanowni Państwo

Dnia 25 czerwca odbył się w Brukseli workshop zorganizowany przez Polską Izbę Gospodarczą w Niemczech z udziałem Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Danuty Jazłowieckiej – sprawozdawcy projektu tzw. dyrektywy wdrożeniowej do Dyrektywy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług nr 96/71. Spotkanie to odbyło się ‘na gorąco’ po głosowaniu w dniu 20 czerwca 2013 r. projektu nowej dyrektywy w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego, które było jednym z najistotniejszych etapów prac legislacyjnych nad dyrektywą.
Niestety szereg poprawek zgłoszonych głównie przez posłów wywodzących się z ugrupowań lewicowych, niekorzystnych dla przedsiębiorców delegujących pracowników, uzyskało większość w głosowaniu w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Najbardziej niekorzystne zapisy przegłosowanego w Komisji projektu dotyczą nałożenia na przedsiębiorców daleko idących obowiązków administracyjnych w zakresie notyfikacji świadczonych usług z odpowiednim wyprzedzeniem oraz tworzenia i udostępniania organom kontrolnym w państwie przyjmującym obszernej dokumentacji, rozszerzenia uprawnień kontrolnych państwa przyjmującego, położenie nacisku na sankcje i kary wobec przedsiębiorców oraz wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności zleceniodawcy korzystającego z usług przedsiębiorcy delegującego pracowników w sposób istotny zmniejszającej konkurencyjność przedsiębiorców delegujących pracowników w porównaniu z przedsiębiorcami z państwa przyjmującego.
Przyjęcie nowej dyrektywy wdrożeniowej w obecnym kształcie oznaczałoby bardzo poważne utrudnienie działalności przedsiębiorców delegujących pracowników. Uczestnicy workshopu uzyskali z pierwszej ręki od Pani Poseł Jazłowieckiej oraz jej asystentów dokładne informacje dotyczące szczegółów najbardziej kontrowersyjnych rozwiązań oraz dalszego toku procedowania nad dyrektywą. Mieli również okazję przekazać Pani Poseł swoje uwagi, komentarze i zastrzeżenia. Dyrektywa powstaje w trybie tzw. współdecydowania (co-decision), co oznacza, że musi ona zostać zaakceptowana zarówno przez Parlament Europejski, jak i przez Radę Unii Europejskiej (w jej skład wchodzą ministrowie Państw Członkowskich), stanowiącą większością kwalifikowaną. Kolejnymi etapami walki o ostateczny kształt dyrektywy będą prace na plenum Parlamentu Europejskiego oraz negocjacje na forum Rady Unii Europejskiej.
Po spotkaniu z Panią Poseł Jazłowiecką uczestnicy mieli okazję zwiedzić gmach Parlamentu Europejskiego i poznać specyfikę funkcjonowania tej instytucji. Spotkanie z Panią Poseł poprzedzone było roboczym seminarium poświęconym praktycznym skutkom dyrektywy wdrożeniowej dla działalności przedsiębiorców delegujących pracowników, aktualnym tendencjom w orzecznictwie sądowym i praktyce kontrolnej ZUS na tle delegowania pracowników oraz optymalizacji podatkowej transgranicznej działalności gospodarczej. Spotkanie to poprowadzone było przez praktyków - adwokatów na co dzień rozwiązujących problemy przedsiębiorców - Richarda Pietrzyka (Rechtsanwälte Pietrzyk & Kollegen) oraz Michała Jana Jaworskiego (Kancelaria Adwokacka Znyk, Jaworski, Pietrzyk & Kollegen).
Nasza Izba będzie nadal na bieżąco monitorować przebieg dalszych prac nad projektem dyrektywy wdrożeniowej i aktywnie działać na rzecz uwzględnienia w procesie legislacyjnym słusznego interesu przedsiębiorców. Niekorzystne zapisy projektu są w znacznym stopniu skutkiem tego, że od samego początku prac nad dyrektywą bardzo aktywne były środowiska związków zawodowych oraz organizacji lewicowych. Natomiast głos przedsiębiorców był przez długi czas zdecydowanie zbyt mało słyszalny. Działania Polskiej Izby Gospodarczej w Niemczech, w tym spotkanie zorganizowane w Parlamencie Europejskim w dniu 25 czerwca 2013 r., zmierzają do odwrócenia tej niekorzystnej tendencji.


Z poważaniem

Barbara Dzierwa
Prezes Zarządu

Polska Izba Gospodarcza w Niemczech
Kennedydamm 5
40476 Düsseldorf

Tel.+ 49(0)211-497 69 98 10
Fax +49(0)211-497 69 98 99
E-mail: office@pwdorg.org
www.pwdorg.org

NEWSLETTER

SZUKAJ W SERWISIE

KURSY WALUT NBP

EUR / PLN4,2412
USD / PLN3,7122
CHF / PLN3,8791
GBP / PLN4,8168
AKTUALNA TABELA KURSÓW KUPNA I SPRZEDAŻY NBP »